Fadderordning for Safe Haven Orphanage

For 200,- kr måneden kan du bidra til en enklere hverdag for de 70 barna i storfamilien Safe Haven Orphanage. For å sikre forutsigbarhet for Tasanee som driver barnehjemmet, ønsker vi faddere som kan forplikte seg for minst et år av gangen. Beløpet går i sin helhet til barnehjemmet, men fordi vi er en liten organisasjon er støtten desverre ikke berettiget for skattefradrag. For mer informasjon les videre, eller send en mail til line@gyaw.org for kontonummer.

Tasanee og Safe Haven Orphanage:

På grensa mellom Thailand og Burma, i landsbyen Mae Tawo bor Tasanee Keereepraneed og de 70 barna hun har ansvar for i Safe Haven Orphanage. Både barna og Tasanee, som bare blir kalt for Big Mama, er karenere, en av mange minoriteter i Burma.

Tasanee vokste opp med både egne søsken og foreldreløse flyktninger som en del av familien. Faren ble drept da hun var ung, men moren fortsatte å ta vare på de rundt seg. Etter at hun selv fikk barn var det naturlig å fortsette foreldrenes gjerning og sammen med ektemannen åpnet hun hjemmet for barn som trengte det. Dessverre ble hun enke i tidlig alder. Mannen ble drept og Tasanee satt igjen med ansvaret for 4 egne og 4 ekstra barn. Siden den gang har familien stadig vokst.

Tasanee jobbet en stund i Bangkok og sendte penger hjem til moren som tok hånd om den store familien. Med stadig flere barn som trengte henne, var ikke dette en holdbar situasjon. De siste årene har hun og barna forsørget seg selv gjennom produksjon og salg av lokale håndverksprodukter og smykker. I tillegg har de fått noe støtte fra frivillige som har hørt om dem.

For Tasanee er utdanning viktig. Hun fikk minimalt med skolegang selv, men har jobbet hardt for å tilegne seg kunnskap gjennom sitt voksne liv. Hun snakker karensk, burmesisk, thailandsk og engelsk. I de senere år har hun til og med lært seg data og internett. Som migranter langs grensa har barna i utgangspunktet ikke rett på skolegang, men med iherdige innsats, stå på vilje og en god posisjon i lokalsamfunnet, har Tasanee fått alle 70 barna inn på den lokale thailandske skolen. Det er en mulighet svært få migrantbarn forunt, og denne sjansen bruker de godt.

Barna på barnehjemmet er som en kjempestor søskenflokk. De tar vare på hverandre, støtter hverandre og bidrar i tillegg med matlaging og daglig drift. Flere av dem har en foreldre, besteforeldre eller andre slektninger i live, men med få ressurser er en munn ekstra å mette, ofte en for mye, og Safe Haven er et bedre alternativ.

Vi har vært så heldig å kjenne denne fantastiske storfamilien siden 2008. Og ser at det de trenger aller mest er en solid og forutsigbar økonomisk plattform slik at de vet de har til mat på bordet, også i neste uke. I overensstemmelse med Tasanee har vi derfor laget en fadderordning.

Pengene fra fadderne i Norge blir i sin helhet overført til barnehjemmet Safe Haven Orphanage og kommer alle barna tilgode. De blir i hovedsak brukt til mat og medisiner, skolesaker og tannkrem, såpe etc som man trenger til daglig.

Dersom du kunne tenke deg å støtte Safe Haven Orphanage på fast basis, send en mail til: line@gyaw.org og du vil få et hyggelig svar med kontonummer for fast månedlig overførsel. For forutsigbarhet og planlegging ønsker vi faddere som kan forplikte seg for minst et år av gangen og vi ber om minimum 200 kr pr måned.

For ytterligere informasjon om Safe Haven Orphanage.

www.safehavenorphanage.org / www.anarakit.wordpress.com.

Som fadder vil du få tilsendt en årlig oppdatering om hva som rører seg på barnehjemmet. Les siste oppdateringer under.

Fadderbrev Safe Haven Orphanage januar 2015

Fadderbrev Safe Haven Orphanage januar 2016

Other projects