Først farvel med byggeplassen. “Verket ” vårt, undervisningsbygget for BGET, har tatt form. De tre ovalene murt i adobestein ligger på hvert sitt nivå. De skal bære takkonstruksjonene og gi lukkede rom. Bibliotek på det laveste, med utgang til terassene og utsyn over dalen og ” blånene” i Burma. Lag på lag med åser og fjell. Høye trestammer og store trekrone forsterker perspektivet. Vakrere kan det vanskelig bli.

Den midterste ovalen skal bli et grupperom med PC-er og overhead. Den øverste skal brukes til lager for kjøkkenet. Disse rommene er kjølige. Adoben skjermer mot solvarmen. Det er laget hull slik at luft vil strømme gjennom. Litt lys også. Mellom ovalene skal de store oppholdsrommene, to klasserom ligge. Veggene mot sør er også murt i adobe. Mye masse skal holde varmen ute. Vinduene gir lys og bidra til luftstrømninger. Mot nord, mot tunet, hagen og dyrkingsarealene skal det settes opp lette vegger. Bambus er et rimelig og lett tilgjengelig materiale og kan nyttes på mange måter. Her er det ingen varm sol, bare lys og utsikt. Workshopdeltagerne tror det skal bli gode rom for lærere, studenter og elever. Et sted for utvikling, for den enkelte elev, deres familier og for karensamfunnet. Aller øverst blir det kjøkken og kontor for administrasjon og ledelse. Bad, toaletter og sovesaler skal også bygges, men først skal Gyaw Gyaw teamet gjøre ferdig hovedhuset. Følg med på bloggen, fotos kommer.

Avskjedsfesten startet med kranselag på byggeplassen og fortsatte hjemme. God mat, øl, vennlige ansikter, smil, sang og dans, takknemlighet for gjestfrihet, ny kunnskap og erfaringer, og ikke minst, ønsker om en trygg framtid også for karenerne. Gjennom vår nye kunnskap om kareneres situasjon, kan vi være erfarne og sterke røster i våre lokalsamfunn, og bidra til at de ikke for alltid skal være “det glemte folket”.
Bangkok 2. Mars 2013

Sigrid